Prova pilot beques Equitat: projecte per assumir el traspàs de la gestió de les beques i posada en marxa dels tràmits proactius – Francesc Xavier Buendia i Imma Triadó

En espera del traspàs definitiu d’acord amb la sentència TC 188/2001 de 20 de setembre, des del curs 2005–2006, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i el Departament d’Educació fan la gestió de les beques per a estudiants d’estudis postobligatoris (universitaris i no universitaris), beques de col·laboració i beques d’educació especial, mitjançant convenis anuals amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, que no inclouen l’elaboració i publicació de les convocatòries, els formularis de sol·licitud ni la seu electrònica. El traspàs de la gestió implica assumir aquests aspectes de la tramitació que fins ara realitza el Ministeri.

Arran de la possibilitat del traspàs imminent de la gestió de les beques del Ministeri, a principis del 2020 es va iniciar el projecte conjunt entre l’AGAUR, el Departament d’Educació i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública/DG d’Administració Digital, per tal d’adaptar els respectius sistemes tecnològics -sobretot els relacionats amb els serveis a la ciutadania-, a les necessitats i millores que cal desenvolupar per oferir un servei similar o millor al que està oferint el Ministeri actualment al conjunt dels estudiants de l’Estat espanyol.

Llegeix més »

Podríem fer que els robots fessin les tasques “avorrides”? – David Ovejero, Joan Antoni Solé i Núria Coderch

Amb la implantació de l’Administració digital es busca obtenir la major eficiència en les tasques. En tot procés, per diversos motius -ja siguin tècnics o per obligació jurídica-, existeixen tasques que esdevenen repetitives i que no aporten gran valor. És per això que és important la tasca contínua de simplificar i transformar processos –o integrar processos massius-, per fer que les nostres funcions conflueixin per donar valor afegit en els tràmits i la gestió de processos adreçats a la ciutadania. De vegades, però, hi ha certs condicionants que fan que aquestes tasques ‘avorrides’ s’hagin de continuar fent, i actualment la tecnologia permet alliberar a les persones de fer aquestes tasques.

Llegeix més »

La Guia d’acompanyament al procediment sancionador general – Carles Serrano Núñez

Aquesta “Guia d’acompanyament al procediment sancionador general” neix com un text explicatiu del nou procediment sancionador, a partir de la seva construcció, tot estructurant les seves actuacions i relacionant el seus tràmits amb un gran nivell de detall, i segons el que deriva de les lleis vigents que li són d’aplicació. Va ser precisament la força de les circumstàncies la que va determinar la seva necessitat i procedència, i ha estat finalment el resultat d’un treball pacient, meticulós, detallat, extens i molt elaborat, per part d’un equip de servidors públics.

Llegeix més »

Noves eines per a la transformació cultural en matèria de planificació estratègica – Bernat Sanchez Blanco i Marta Blanch Serentill

Els principals instruments de planificació estratègica de la Generalitat de Catalunya són el Pla de Govern, el Pla Departamental i el Pressupost. Cada nou equip de Govern els adapta al programa electoral de cada legislatura i en ret comptes. Pels departaments, el gran repte és encaixar els tres punts de vista, concretar els objectius i fer-ne un seguiment únic. Cal ser eficients, coherents i transparents. La implementació recent a la Generalitat de Catalunya de l’Office 365, ofereix unes oportunitats úniques per assolir aquests reptes. Cal voluntat d’aprendre, d’innovar i perseverar en la fita. Les noves tecnologies afavoreixen el canvi cultural, que es pot accelerar amb la construcció d’espais per compartir experiències, el disseny de productes a curt i mig termini i, sobretot, el compromís de la direcció en el projecte.

Llegeix més »

Promoure la conscienciació sobre l’accessibilitat web

La Generalitat s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Per recordar la importància de l’accessibilitat, aquest apunt enllaça directament amb l’article publicat al blog gencat, amb motiu del Dia Mundial per Promoure la Conscienciació sobre l’Accessibilitat Web, el 20.05.2021: Des de la Generalitat de Catalunya treballem per acostar l’accessibilitat web a tothom i per això posem a disposició de la ciutadania eines i guies per conèixer aquesta disciplina tan important a l’hora de fer productes digitals (…)”.

Com celebrem a gencat el Dia Mundial per Promoure la Conscienciació sobre l’Accessibilitat Web?

Organitzem-nos per fer servir els algorismes de forma ètica – Josep Maria Flores

L’era digital es caracteritza per la disponibilitat massiva de dades que alimenten algorismes, alguns dels quals són simples regles mecàniques, mentre que d’altres, els d’intel·ligència artificial, són màquines capaces de formar-se un criteri propi per prendre decisions complexes a partir del que els ensenyem o fins i tot del que aprenen pel seu compte. Això dona a la humanitat una nova i potent capacitat de resoldre reptes, així com de generar alguns efectes secundaris no desitjats.

Llegeix més »

Trencant mites per avançar en l’Administració digital – Ester Manzano Peláez

Us volem donar la benvinguda a aquest nou espai d’Administració digital, a través del qual volem compartir amb vosaltres els nostres aprenentatges i les nostres experiències, fruit d’aquest procés de transformació al qual s’enfronten les nostres organitzacions, que va, del model industrial que ens ha inspirat i guiat fins ara, cap al model digital que ha impregnat les nostres administracions amb nous valors, competències i maneres de fer.

Llegeix més »