Itinerari de la Unió Europea cap a la Dècada Digital per al 2030

El 14 de desembre de 2022 el Diari Oficial de la UE publica la Decisió (UE) 2022/2481 del Consell i del Parlament Europeu, que estableix el programa estratègic de la Dècada Digital per al 2030. El programa adopta mesures que busquen promoure un entorn digital centrat en l’ésser humà, segur i sostenible ambientalment, així com superar la bretxa digital i garantir la sobirania digital de la UE.

Tot això basat en els drets fonamentals i reforçant els principis i valors de la Unió. En aquest sentit, la Comissió proposa una Declaració Europea sobre els Drets i Principis Digitals per a la Dècada Digital (26 de gener de 2022), que cerca situar les persones i els seus drets al centre de la transformació digital, donar suport a la solidaritat i la inclusió, garantir la llibertat d’elecció en línia, fomentar la participació en l’espai públic digital, augmentar la seguretat i l’empoderament de les persones i promoure la sostenibilitat del futur digital.

El programa estratègic garanteix l’assoliment de les metes establertes amb la Comunicació (UE) ‘Brúixola digital 2030: l’enfocament d’Europa per a la Dècada Digital’ (9 de març de 2021), que s’estructuren en quatre punts cardinals:


El sistema de seguiment per avaluar la consecució de les metes està basat en l’Índex d’Economia i Societat Digitals (DESI). Es tracta d’un sistema transparent, estructurat i compartit. Cada estat membre presentarà a la Comissió el seu full de ruta estratègic estatal, que ha d’incloure la planificació de mesures i polítiques que contribueixin als objectius generals i les metes digitals, així com el càlcul dels recursos necessaris per dur-les a terme. A banda, la Comissió elaborarà un informe anual sobre l’estat de la Dècada Digital.

El pla estratègic és innovador en establir mecanismes de cooperació entre els estats membres i la Comissió. Posar en comú recursos per aconseguir la transformació digital assegura que els propòsits són assolits per tots els territoris de la Unió.

S’hi estableixen també les pautes per dur a terme projectes plurinacionals destinats a abordar vulnerabilitats i dependències estratègiques de la Unió en les cadenes de subministrament digitals i contribuir a la transformació digital inclusiva i sostenible de ciutadans i empreses (especialment pimes). Es tracta de projectes de gran escala que aglutinen recursos de la UE, estatals i privats per assolir fites que cap estat membre podria fer per si mateix.

Fes un comentari