60 Sessió Web ‘Governar dades per viure millor’. Síntesi i materials 

nuriaespunysalvado
Núria Espuny Salvado, DG Administració Digital i Organització

Podcast de la sessió

https://administraciodigital.blog.gencat.cat/wp-content/uploads/2022/03/60_sessioweb_Audio_Recording-online-audio-converter.com_.wav

Sí, les dades són una oportunitat per viure millor. Núria Espuny Salvadó, directora general d’Administració Digital i d’Organització (Generalitat de Catalunya), explica que actualment estem en disposició d’usar dades per innovar i créixer en tots els sentits: econòmic, social, ecològic, democràtic. Des de la medicina personalitzada o la millora de la mobilitat fins a la definició de polítiques públiques més bones o la personalització i proactivitat del serveis públics. 

A l’Administració tenim moltes dades però hi ha limitacions de caràcter normatiu o organitzatiu per usar-les plenament, com la manca de professionals experts o d’una cultura d’explotació de dades que ajudin a pronosticar o a prendre decisions. Per superar els obstacles, ens calen eines tecnològiques però també de governança estratègica i de gestió de canvi cultural. Podem comptar amb el suport d’Europa, que s’ha posicionat clarament per la gestió i la governança de les dades i que ha posat en marxa un marc normatiu bàsic i una dotació pressupostària extraordinària (Fons Next Generation) per afrontar-la. 

A la Generalitat, a més de disposar de l’inventari de més de 3.000 conjunts de dades i que ara s’amplia també a les entitats del sector públic, s’ha definit un model de govern de les dades que s’aprovarà properament per acord de govern. En aquest marc, s’han impulsat iniciatives –com la creació d’un Comitè d’Ètica de les Dades, participat per persones expertes i de la societat civil– per garantir que les dades siguin segures, transparents i que generin confiança en la ciutadania i resta d’actors a l’hora de recol·lectar-les.  

L’Administració ha de saber explicar molt bé els beneficis que els serveis públics proactius i personalitzats aporten a la ciutadania. I sobretot, maldar perquè la ciutadania sigui la protagonista de les seves dades i que decideixi què fer-ne o què vol que en faci l’Administració per poder, així, entre tots plegats, viure millor ;). 

Vídeo de la Sessió Web

(Tal com vam informar a la sessió, a l’espai de Comentaris trobareu les respostes corresponents a les preguntes que ens han arribat des de diversos canals).

8 respostes a “60 Sessió Web ‘Governar dades per viure millor’. Síntesi i materials 

  • El Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital estableix un model comú de dades per a tota la Generalitat, però adaptable a les necessitats específiques de cada cas.
   Aquest model es fa amb la participació corresponsable de totes les unitats implicades durant tot el procés, és a dir, des del moment en què les dades es capturen, es processen i s’emmagatzemen, fins que s’arxiven o eliminen.

 1. Quina seguretat podem tenir la ciutadania, no només del bon ús de les dades, sinó de la seguretat dels sistemes per evitar la fuga de dades per negligència? (Per exemple, el cas del problema de seguretat amb la web de la TMobilitat)

  • Actualment s’està posant en marxa el Comitè d’Ètica de les Dades, que esdevé un instrument bàsic per facilitar als departaments i als ens del sector públic de la Generalitat, l’anàlisi dels impactes ètics que tenen els nous usos de les dades.
   Quant a la fuga de dades, es gestiona d’acord amb els estàndards recomanats per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

  • En qualsevol tractament de les dades es compleixen, d’una banda, els requisits de la LOPD i, de l’altra, tots els requeriments definits per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, per protegir les dades des de 4 perspectives d’actuació: accés, autenticació, autorització i auditoria.
   L’objectiu és que les persones puguin gestionar des d’un sol espai totes les dades de què disposa la Generalitat.

Fes un comentariCancel·la les respostes