Itinerari de la Unió Europea cap a la Dècada Digital per al 2030

El 14 de desembre de 2022 el Diari Oficial de la UE publica la Decisió (UE) 2022/2481 del Consell i del Parlament Europeu, que estableix el programa estratègic de la Dècada Digital per al 2030. El programa adopta mesures que busquen promoure un entorn digital centrat en l’ésser humà, segur i sostenible ambientalment, així com superar la bretxa digital i garantir la sobirania digital de la UE.

Tot això basat en els drets fonamentals i reforçant els principis i valors de la Unió. En aquest sentit, la Comissió proposa una Declaració Europea sobre els Drets i Principis Digitals per a la Dècada Digital (26 de gener de 2022), que cerca situar les persones i els seus drets al centre de la transformació digital, donar suport a la solidaritat i la inclusió, garantir la llibertat d’elecció en línia, fomentar la participació en l’espai públic digital, augmentar la seguretat i l’empoderament de les persones i promoure la sostenibilitat del futur digital.

El programa estratègic garanteix l’assoliment de les metes establertes amb la Comunicació (UE) ‘Brúixola digital 2030: l’enfocament d’Europa per a la Dècada Digital’ (9 de març de 2021), que s’estructuren en quatre punts cardinals:


El sistema de seguiment per avaluar la consecució de les metes està basat en l’Índex d’Economia i Societat Digitals (DESI). Es tracta d’un sistema transparent, estructurat i compartit. Cada estat membre presentarà a la Comissió el seu full de ruta estratègic estatal, que ha d’incloure la planificació de mesures i polítiques que contribueixin als objectius generals i les metes digitals, així com el càlcul dels recursos necessaris per dur-les a terme. A banda, la Comissió elaborarà un informe anual sobre l’estat de la Dècada Digital.

El pla estratègic és innovador en establir mecanismes de cooperació entre els estats membres i la Comissió. Posar en comú recursos per aconseguir la transformació digital assegura que els propòsits són assolits per tots els territoris de la Unió.

S’hi estableixen també les pautes per dur a terme projectes plurinacionals destinats a abordar vulnerabilitats i dependències estratègiques de la Unió en les cadenes de subministrament digitals i contribuir a la transformació digital inclusiva i sostenible de ciutadans i empreses (especialment pimes). Es tracta de projectes de gran escala que aglutinen recursos de la UE, estatals i privats per assolir fites que cap estat membre podria fer per si mateix.

68 Sessió Web ‘Com fer que un servei serveixi’ amb Josep Maria Flores (Millora dels Serveis Digitals. DGAD)


D’ençà de l’arribada d’internet, hem vist una eclosió de nous tipus de serveis. Els serveis digitals que tothom sap usar sense necessitat de llegir un manual d’instruccions han passat a ocupar la nostra vida diària.

Les administracions públiques també ens hi hem volgut afegir, i hi dediquem grans esforços. Però, ai, no n’hi ha prou amb tenir formularis a internet: si la majoria d’usuaris no els saben usar, llavors no són serveis sinó tràmits o més aviat tràngols.

Perquè un servei sigui un servei, el fonamental és que serveixi, és a dir, que vagi bé a les persones usuàries per resoldre els seus problemes. I això requereix que s’hagi dissenyat: que s’hagi pensat i provat per garantir que el servei sigui fàcil i útil. La metodologia per dissenyar bons serveis està plenament consolidada arreu del món, i algunes administracions com la Generalitat estan fent passos per aplicar-la.

De tot plegat en parlarà el Josep Maria Flores, cap de l’Àrea d’Impuls de la Millora dels Serveis Digitals de la Direcció General d’Administració Digital en la 68 Sessió Web ‘Com fer que un servei serveixi’, el dijous 2 de febrer de 2023.

La sessió es transmetrà per Zoom. T’hi pots inscriure per aquest formulari:

67 Sessió Web ‘Canviant l’Administració des de dins. Com?’ amb Jordi Castanyer – Ponència i materials

Jordi Castanyer (Diputació de Girona)

Escolta’n el pòdcast!

 


Bon dia! Esteu preparats per als 30 minuts més emocionants d’aquest matí? M’agradaria explicar-vos un relat on hi ha una història de supervivència, una de por, una de d’amor i una d’èxit! No són històries correlatives, sinó que són històries entrellaçades que no són fàcils d’identificar. Són històries basades en fets reals, no vol dir que tot sigui real. Permeteu-me una petita adaptació del que deia  l’Anthony Blake: qualsevol interpretació que un fet sigui real és fruit de la vostra imaginació. Durant aquests 30 minuts m’agradaria que us quedéssiu amb alguns conceptes i que us sorgissin algunes idees. Cadascú es quedarà amb el que més li cridi la atenció i li interessi, això no ho puc escollir jo. Però sí que m’agradaria que us quedéssiu amb un missatge, per això us el dic ara i ja ho tenim fet. Sabeu quina és l’arma més poderosa per al canvi? L’actitud! És vostra i només depèn de vosaltres. Possiblement coneixereu aquella frase que diu: No és important el que et passa, sinó el que tu fas amb el que et passa. El que vosaltres decidiu fer i com decidiu fer-ho és l’arma més poderosa que teniu per provocar el canvi.

Som-hi doncs?

Llegeix més »

La Generalitat treballa per oferir serveis proactius

El Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha adherit a la xarxa d’UserCentricities europea perquè comparteix l’interès per oferir uns millors serveis públics ajustats a les necessitats del ciutadà. El text d’aquesta entrada es basa en la intervenció de la directora general d’Administració Digital, Núria Espuny Salvadó, en el 2022 UserCentriCities Summit, esdevingut al Districte Administratiu el 15 de novembre de 2022.

El projecte en què es troba immers el Govern de Catalunya és de transformació més que pas de transformació digital, ja que, al capdavall, es tracta d’un canvi cultural per canviar allò que s’ha fet sempre de la mateixa manera per inèrcies del marc legal, de la cultura organitzativa…

Cal aprofitar la dinàmica general de canvi, gràcies en part als Fons Next Generation I també a iniciatives com UserCentriCities per poder compartir experiències i bones pràctiques a nivell europeu.

L’estratègia de govern digital de la Generalitat de Catalunya es fa redissenyant processos i utilitzant noves metodologies, tecnologies emergents, nous socis en la cocreació com són els ciutadans i, per descomptat, utilitzant dades, extraient-ne tot el poder que tenen. Amb tota aquesta combinació es poden obtenir serveis reals centrats en l’usuari i fàcils d’utilitzar: comprensibles, personalitzats i proactius.

Llegeix més »

67 Sessió Web ‘Canviant l’Administració des de dins. Com?’ amb Jordi Castanyer (Diputació de Girona)


Esteu preparats per viure una 67 Sessió Web amb uns 30 minuts d’allò més emocionants?
Jordi Castanyer ens explicarà un relat on hi haurà una història de supervivència, una de por, una d’amor i una d’èxit! Durant la sessió coneixereu l’arma més poderosa que teniu a les vostres mans per provocar el canvi, podreu veure amb quin perfil de personal de l’Administració pública us identifiqueu i coneixereu alguns dels secrets més ben guardats dels activistes pel canvi. En Jordi ens confiarà la seva història posant èmfasi en la importància de posar el focus a la transformació digital i a les persones.

La sessió es transmetrà per Zoom. T’hi pots inscriure per aquest formulari:

66 Sessió Web ‘Visualitzar dades per entendre i decidir’ amb Víctor Pascual – Síntesi i materials

Víctor Pascual (expert en visualització de dades)


Escolta’n el pòdcast!


La 66 Sessió Web ha suscitat molt d’entusiasme i interès. Aquests són els continguts més rellevants:

«La visualització de dades ajuda a entendre millor les dades. Facilita la comunicació (cap a la ciutadania) i la presa de decisions (a nivell de governança)».

«La transparència de dades no solament implica fer les dades públiques. Cal proporcionar visualitzacions que ajudin que els ciutadans entenguin les polítiques que s’apliquen i els seus resultats».

«Quan visualitzem dades el més important és mostrar les tendències i els patrons que ens ajuden a entendre què passa i per què passa. Els números en cru és el ‘menys important’ quan analitzem. Les taules no solen ser generalment una bona eina de comunicació».

«En l’àmbit d’una administració que avança cap a la digitalització, és vital augmentar les competències per treballar amb dades i fer-les servir. Sense una bona comunicació, la feina feta amb dades perd la seva capacitat transformadora».

«Les eines com PowerBI i similars són molt útils en un àmbit intern. Ara bé, cal dedicar recursos per implantar l’ús de les tecnologies web per fer visualitzacions que puguin ser responsives i accessibles».


Vídeo de la 66 Sessió Web publicat al canal Youtube de la SAFP:

Materials que ha elaborat el ponent per al seguiment de la 66 Sessió Web:

(Tal com vam informar a la sessió, a l’espai de Comentaris trobareu les respostes addicionals corresponents a les preguntes que ens han arribat des de diversos canals).

66 Sessió Web ‘Visualitzar dades per entendre i decidir’ amb Víctor Pascual – Materials de la SW

A la 66 Sessió Web Víctor Pascual explicarà, a partir de la seva expertesa, que una bona visualització facilita l’accés de dades a públics no especialistes i aconsegueix fer arribar un determinat missatge a l’audiència davant la profusió d’altres missatges digitals.

La sessió es transmetrà per Zoom. També pots visualitzar-la per Youtube des d’aquest enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=5WpNsDS1Jvw

Aquests són els materials que ha elaborat el ponent per a la 66 Sessió Web:

65 Sessió Web ‘Les dades ho són tot [o gairebé tot] a la nostra institució’ amb Àngels Vidal – Síntesi i materials

Àngels Vidal (Direcció General d’Administració Digital i d’Organització)

Escolta’n el pòdcast!

Aquests són els punts principals de la interessant sessió impartida per Àngels Vidal:

«La Generalitat ha definit una estratègia, basada en estàndards internacionals, per convertir-se en una organització orientada a les dades i esdevenir referent en aquest àmbit, entenent que les dades són la palanca de canvi de l’Administració digital».

«El Model de Dades de la Generalitat es basa en DAMA (arquitectura, qualitat, seguretat, dades mestres i de referència) i és federal centralitzat. En la xarxa d’actors intervinents (departaments, sector públic, CTTI), la Direcció General d’Administració Digital i d’Organització és la responsable i garant del Model».

«El Govern de les Dades a la Generalitat desenvolupa les normes, les polítiques i els processos per garantir que les dades són correctes, fiables i segures. Acompanya la institució en la captura, processament i eliminació o arxiu de les dades amb uns estàndards comuns».

«Les persones (canvi cultural de l’empleat públic), els processos (metadades, model, arquitectura i analítica), i la tecnologia (plataforma col·laborativa i analítica avançada) són les 3 palanques en l’estratègia de govern de les dades de l’Administració digital a la Generalitat».

«Amb el Model de Govern de les Dades s’aconsegueix: la gestió comuna del cicle de la dada, un model amb dades estructurades i estandarditzades, dades identificatives del ciutadà unívoques, i més compartició i més seguretat de les dades a la Generalitat».

«Beneficis obtinguts per governar les dades: oferir serveis proactius, garantir un ús ètic i segur de les dades, informació pública de qualitat, tràmits més eficients, millora de la presa de decisions, aprofitament de sinergies i foment de la col·laboració».

«Si es gestionen bé les dades s’obtenen guanys per al conjunt de la ciutadania perquè l’Administració es pot centrar en les necessitats de les persones i facilitar-los al màxim les gestions i tràmits, evitant fer-los perdre temps i dedicacions innecessàries».

Vídeo de la 65 Sessió Web publicat al canal Youtube de la SAFP:

(Tal com vam informar a la sessió, a l’espai de Comentaris trobareu les respostes addicionals corresponents a les preguntes que ens han arribat des de diversos canals).

Informe de la Societat Digital 2022 de Fundación Telefónica

En aquests últims anys la societat s’ha conscienciat encara més del rol clau dels bons usos de la tecnologia per a la recuperació i el creixement econòmics de la població.

L’Informe de la Societat Digital a Espanya 2022 de la Fundación Telefónica recull els indicadors més rellevants que mesuren el pas cap a la digitalització i específicament els relatius a l’administració electrònica.

Es constata una millora en la connectivitat i serveis públics digitals, així com l’increment de volum en la tramitació digital i el nombre de ciutadans que n’han fet ús. A Catalunya, un 71,3% dels ciutadans va utilitzar l’administració electrònica el 2021, amb un increment d’1,6 punts respecte a l’any anterior.

Tot això en un context de creixement econòmic, gràcies en bona part al desplegament de la tecnologia 5G, que afavoreix que hi hagi més d’inversions i creació de llocs de treball i que es promogui la sostenibilitat mediambiental (es considera que a tota la UE es poden reduir les emissions anuals fins un 20%).

A més l’avenç en tecnologies disruptives com el big data, la intel·ligència artificial, la internet de les coses, la cadena de blocs (blockchain), la robòtica o el núvol (cloud) impulsa tots els sectors a transformar-se —afegint valor a la seva activitat— i avançar cap a l’economia de la dada i del coneixement.

Des de la pàgina 109 a la 114 es troben els continguts relacionats amb la consolidació de l’administració electrònica i de la 403 a la 412 dades i altres informacions referides a Catalunya.

65 Sessió Web ‘Les dades ho són tot [o gairebé tot] a la nostra institució’ amb Àngels Vidal


Les dades ocupen un lloc central en la transformació digital i en tots els nostres àmbits relacionals: què produïm, què consumim, com vivim… La munió de dades al nostre abast i la capacitat per usar-les i treure’n profit són la base per créixer i innovar en tots els camps: econòmic, social, ecològic, democràtic. Noves eines basades i nous usos avançats de les dades que aporten valor i benefici arreu: salut, mobilitat, definició de polítiques públiques, personalització i proactivitat del serveis públics…

La Generalitat de Catalunya és conscient que el govern de les dades és la base de tota aquesta transformació digital, i, molt especialment, pel que fa a la prestació de serveis proactius i personalitzats. Unes dades governades han de facilitar que l’Administració basi la presa de decisions basada en dades i sigui més eficient.

Avançar en la cultura de la dada no és un fita tecnològica sinó un projecte fonamentalment de gestió de canvi cultural.

De tot plegat en parlarà Àngels Vidal, cap de l’Àrea per al Govern de les Dades de la Direcció General d’Administració Digital i d’Organització en la 65 Sessió Web ‘Les dades ho són tot [o gairebé tot] a la nostra institució’, el dijous 6 d’octubre de 2022. Una opció excel·lent per conèixer en 30 minuts un del projectes més determinants a tota mena d’institucions.

La sessió es transmetrà per Zoom. T’hi pots inscriure per aquest formulari:


I recorda que, per rebre tota la informació relacionada amb les Sessions Web, t’has de subscriure a aquest blog (apartat ‘Subscriu-t’hi’).